Purposeful PE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célszerű testnevelés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ennek a posztnak az a célja, hogy a céltudatos iskolai testneveléssel kapcsolatos jelenlegi gondolataimat megfogalmazzam. Nem arról akarom meggyőzni Önt, mint olvasót, hogy ez a "helyes út" vagy az "egyetlen útja" a testmozgás oktatásának. Ez csak egy olyan poszt, amely segít a gondolataim tisztázásában. Megláthatja, hogy a tetteim, az ítéleteim, a döntéseim összhangban vannak-e a gondolkodásommal. Remélem, 2017-ben visszatérve ebbe a bejegyzésbe megnézhetem, hogy mi változott a mostani helyzethez képest.

Ha a PE-t ténylegesen akarjuk végezni, akkor tisztában kell lennünk annak céljaival. Az utóbbi években a mi célunk számos iteráción ment keresztül, különböző források, különösen a külső hatások eredményeképpen. Megpróbáltunk valami olyant kitalálni, ami illeszkedik a kontextusunkhoz, és folyamatosan tükrözi azt. Tudom, hogy az én osztályomban lévők elpazarolják az idejüket. Azonban úgy gondolom, hogy szükséges az alapok áttekintése, amelyet ezt követően többször is át tudunk ismételni. Úgy gondolom ez, minden PE-részleg hasznára válhat, ha vissza akar térni a célja meghatározásához és időt szán arra, hogy feltárja az összes rejtett feltevést és véleménykülönbséget, ami nagyszerű alapot ad ezek tisztázására.


A mi célunk ez által:

"Engedélyezni a gyerekek önálló elképzeléseinek megvalósulását".


A világos célok segítenek az egyének összehangolásában, amelyek lehetővé teszik a felmerülő problémák megvitatását és ezek lehetséges megoldásainak a megbeszélését. Ez segíti a gondolkodásuk fejlődését is. Abban egyetérthetünk, hogy a gyermekeknek az alábbi 4 területen kell tudást elsajátítaniuk; fizikai, kognitív, társadalmi és affektív területen. Erről részletesen írok itt és itt (here and here). A következő lépés, hogy meghatározzunk néhány lényeges tartalmi megállapítást, mely szerint a tanítás során miket fogunk figyelembe venni.

Ez a bejegyzés azonban inkább az információ továbbítására koncentrál. Ezek egyedülálló gondolatok, amelyek a PE oktatással kapcsolatos döntéseinket irányíthatják.
 

 

Célszerű játékok:

A mozgás valódi környezete a játékokban rejlik, ahol megfigyelhetjük a gyerekeket, és láthatjuk, milyen és mennyi támogatásra van szükségük, illetve mit tudtak tanulni. Anélkül állítsuk be a PE-t a játékokba, hogy elveszítenénk a jelentőségének kockázatát. A játékoknak önmagában van értelmük, és nem kell a PE célokat mindenáron hozzáigazítani az eredményekhez, mutatókhoz, hanem a gyerekek játékban való részvételére kell koncentrálni. Daryl Siedentop, a fizikai akitivitás oktatása során a bevezető elemzésében azzal érvelt, hogy

A játék a testnevelés szükséges összetevője, mind logikai, mind pszichológiai szempontból. A testnevelésben, ha a játékmenetet nézzük világosan megjelenik a játék úgy, mint a művészet, a zene és a dráma egy-egy formája. . .
Ez a kategorizálás lehetővé teszi azt számunkra, hogy felismerjük a hétvégi golf, vagy sielő tevékenységekben ... vagy akár a kézilabda játékban, hogy különböző szerepeket töltünk be, akár csak a szinészek a színházban. Mindenki játszik valamilyen formában, csak a játék típusa különbözteti meg őket egymástól.Ezért úgy gondolom, hogy a PE-ben kell játszani kell, mellette pedig ki kell dolgozni egy stratégiát és célt. Világos és egyértelmű játékszabályokat kell meghatároznunk mindeki számára. A PE-ben nem a mozgás vagy a sport tanítása a fontos, hanem egy jól strukturált céltudatos játék átadása a gyerekeknek.

Célszerű előkészítés:

Néhány gyerek szinte küzd a játékokkal, még a legegyszerűbb formáival is. A gyermekek játékba való belépésének megkönnyítése érdekében célzott előkészítésre van szükségünk. Ez egy strukturált fizikai készségfejlesztés a PE tananyagán keresztül, amely lehetőséget biztosít a tanulóknak arra, hogy elsajátítsanak olyan viselkedési, pszichológiai és mozgási készségeket, amelyek növelik a sport játékban való részvételük valószínűségét, mellette pedig az egész életen át tartó fizikai aktivitást. Kapocsatot találhatunk az élvezet, az önrendelkezés, és az érzékelt kompetenciák között. Célszerű felkészülést a fizikai készségek fejlesztésére összpontosítani, annak érdekében, hogy javítsuk és támogassuk a gyermekek részvételi lehetőségeit.

Célszerű gyakorlat:

Aztán vannak azok a gyerekek, akiknek egy játék során fontos a teljesítmény, talán fontosabb is mint a részvétel. Lényegében a megfontolt gyakorlat elvégzése egy erőteljes és struktúrált tevékenységen keresztül, célzottan elősegíti a teljesítmény javítását (csak a játékhoz képest), mert itt konkrét feladatokon keresztül fejleszthetik magukat a diákok, azért, hogy jelenlegi gyengeségeiket leküzdhessék.
Éppen ezért minden gyakorlatnak tudatosnak kell lennie, hogy javítsa a gyerekek teljesítményét a jelenlegi képességeikhez képest. A teljesítmény javításának leghatékonyabb megközelítései az általános gyakorlati elveket követi.
 

Egy sikeres és célzott testnevelési óra elje és vége játék, viszont ez nem jelenthet mindenre megoldást. Oda kell figyelnünk a gyerekekre, gondoskodnunk kell róluk és meg kell néznünk, hogy milyen formában tudjuk őket a legjobb módon támogatni. Ez csak választás kérdése, amely célzott előkészítést igényel (segít elkezdeni a játékot), vagy a célzott gyakorlatok végrehajtását (a játék továbbfejlesztésének érdekében). Ez egy dinamikus folyamat amely játékról játékra és gyakolatról gyakorlatra való felkészülést igényel. A döntések meghozatalánál állandó megfigyelésre és párbeszédre van szükségünk. Ha képesek vagyunk olyan fizikai, kognitív, szociális és érzelmi eszközöket biztosítani, amelyekkel a gyerekek céltudatosan játszhatnak, akkor úgy gondolom, hogy képesek leszünk lehetővé tenni számukra azt, hogy saját elképzeléseik szerint mozogjanak.

 

Source: https://drowningintheshallow.wordpress.com/2017/01/07/purposeful-pe/

Partnerek