Eusport #GoodGovernance #GoodGovernanceSport

#GoodGovernanceSport

A sport jó kormányzása olyan téma, amelyre egyre nagyobb szükség van a sport területén, mivel egyre több probléma merül fel, kezdve:
 • Kevés ember foglalkozik aktívan sporttal vagy fizikai aktivitással. A sport a jelenleg egyike azon lehetőségeknek, amelyekkel az európai polgárok rendelkeznek és élhetnek, viszont néha, bizonyos szempontból, nem a legvonzóbb;
 • A társadalom tagjainak érdeklődése a sport és az aktív sportolás iránt egyre inkább csökken a végtelen botrányok, a korrupció, a mérkőzések befolyásolása, a dopping, az átláthatóság hiánya, az összes tevékenység kapcsán a nem a sportra összpontosító tevékenységek és az elsősorban a profi sportba fektetett állami finanszírozás miatt ;
 • A közfigyelem egyre nagyobb figyelmet fordít az államháztartás kiadásaira (a tagjelölt államok közelmúltbeli lemondása - városok az olimpiai játékok rendezésére), és azok is tükrözik a sport irányítási problémáit, az emberek elveszítik bizalmukat a sportszervezetek működésével kapcsolatban és a sportesemények főbb beruházásainak hasznosságát is megkérdőjelezik.

Az európai, nemzeti és helyi sportszervezeteknek és szövetségeknek, valamint a sportkormányzásnak minden szinten meg kell valósítaniuk a szükséges reformokat, amint azt számos európai sportszervezet már kijelentette a jó kormányzásról szóló nyilatkozat aláírásával (amelyet 2016. szeptemberében Brüsszelben mutattak be és aláírta a BSDA Máltán, 2017. márciusában). A sportszervezetek felkérést kaptak arra, hogy kötelezzék el magukat a sportban a jó kormányzás alapelveinek: az integritás, az átláthatóság, az elszámoltathatóság, a demokrácia és az inkluzivitás előmozdítása vagy végrehajtása mellett, és mivel ez csak a folyamat kezdete, a jelenben is folyamatosan annak érdekében kell eljárnunk, hogy ezek az elvek megvalósuljanak és a sport versenyképes legyen a dinamikus világban.

Mindeddig Európa-szerte erőfeszítéseket tesznek a kormányzati normák emelésére a sportágazatban, különös tekintettel a demokrácia, az átláthatóság, a döntéshozatal elszámoltathatóságának és az érdekelt felek képviseletének befogadásának elveivel kapcsolatban. Figyelembe véve a különböző európai országok sportstruktúráinak sokszínűségét, az EU célja az európai sportszervezés megerősítése. A megfelelő megközelítésnek a nemzeti szintű munka hozzáadott értékének biztosítását kell szolgálnia a bevált gyakorlatok összegyűjtésével és megosztásával, valamint olyan gyakorlati ajánlásokkal, amelyek elősegítik a jó kormányzás színvonalának emelését a sportban.

A jó kormányzás terén a sportban a következő lépések történtek:
 • A sportról szóló 2007. évi Fehér Könyv (White Paper on Sport) említette, hogy az önszabályozás képes kezelni a sportot érintő legtöbb kihívást, ha jó kormányzási elveket alkalmaznak;
 • A Bizottság 2011-es közleményében (A sport európai dimenziójának fejlesztése) kidolgozottabb álláspontot fogalmazott meg, megjegyezve, hogy a jó sportkormányzás a sportszervezetek autonómiájának és önszabályozásának feltétele;
 • 2011-ben a jó kormányzás és az európai sportszervezés megerősítésének témái bekerültek a sport területén végzett előkészítő intézkedésekbe. Nyolc projektet választottak ki, hajtottak végre és zártak le 2013 végéig;
 • Az EU 2011–2014 közötti sportra vonatkozó munkatervéről szóló tanácsi állásfoglalás alapján létrehoztak egy, a jó kormányzással foglalkozó uniós szakértői csoportot. 2013 októberében a csoport ajánlásokat fogadott el az EU-ban a sport helyes irányításának elveiről, és azokat az EU Tanács elé terjesztette.
 • 2016-ban kiemelt esemény került megrendezésre a jó kormányzásról a sportban, és 32 európai sportszervezet tett ígéretet és támogatta a jó sportirányításról szóló elveket.
 • A sportpolitika integrált megközelítése: a jó kormányzásról, az akadálymentességről és az integritásról szóló jelentést az EP elfogadta, és ez volt a máltai elnökség idején megrendezett Sport Forum 2017 fő témája is. Az esemény során a projekt kérelmezője, a BSDA aláírta az ígéretet a jó kormányzás alapelveinek a helyi sportban történő megvalósítására.

A fent említett elemzésben megállapított szakpolitikai és tevékenységbeli hiányosságok alapján, a jó kormányzás elveit uniós szintre emelték, figyelembe véve a sport iránti bizalom újjáépítésének szükségességét és az EU-ban működő sportszervezetek napi munkájának visszahelyezését a jó kormányzás elveinek szükségességére. Mivel a sport ambícióról, érzelmekről és inspirációról szól, amelyet emberek kezdeményeztek az emberekért, a terület jó kormányzásának a döntéshozók személyes meggyőződésén kell alapulnia, az integritás, az odaadás és a tisztesség mellett, figyelembe kell venni a „tisztességes” elveken alapuló játékot (fair play), csapatmunkáz, fegyelmet, egyenlő bánásmódot és a diszkrimináció mentességet. Több mint látható, hogy a sportszervezetek által elszenvedett és az európai polgárokat biztosító válság egyedülálló megoldása lehet a jó kormányzás kiemelése és előmozdítása a sport elszámoltathatóságának és átláthatóságának szempontjából. Ennek okán a jelenlegi projekt célja, hogy megtalálja a szükséges lépések elemzésének, összegyűjtésének és előmozdításának módját a meghozott döntések megfelelő láthatósága, a döntéshozásban érdekelt felek és az állami finanszírozás átláthatósága terén. Hisszük, hogy a projekt és az összes hozzáadott értéke - az elszámoltathatóság és az átláthatóság jelenlegi állapotának elemzése és jelentése, képzések, oktatási események a jó kormányzás, a döntéshozók találkozói és az öntanulási út a sport jó kormányzásának témájában hozzá fog járulni ahhoz, hogy minél több ember legyen, akik bíznak a sportszervezetekben, és egyre jobban bevonják magukat a sportokba és a fizikai tevékenységbe. A projekt eredményei elérhetővé válnak a sportszervezetek számára helyi, nemzeti és európai szinten, valamint az oktatási intézmények, a helyi hatóságok, a nem kormányzati szervezetek és a nemzeti hatóságok számára a mindennapi munkában való segítség gyanánt.


A jelenlegi együttműködési partnerség különféle tevékenységeket valósít meg helyi, nemzeti és nemzetközi szinten; a jó kormányzás bevált gyakorlatainak fejlesztésére, azonosítására, elemzésére, népszerűsítésére és megosztására összpontosít, valamint ajánlásokat fogalmaz meg néhány megfigyelhető, javítható gyakorlatra. A projekt során végrehajtott elemzés nagyon hasznos lesz minden európai sportszervezet számára, függetlenül azok kapacitásától és tevékenységi körétől. A jelenben, a 21. században a nyilvános arcunk, felületünk néhány kattintással elérhető, és biztosnak kell lennünk abban, hogy ez a kép tükrözi a valóságot, és teljes képet ad számunkra az elszámoltathatóságról és az átláthatóságról. Ez a projekt egyértelműen meghatározza és megfelelően kielégíti a vezetés és igazgatás új megközelítésének bevezetését a sport területén nemzeti és európai szinten. A GGS kiegészíti a meglévő ismereteket, know-how-t és gyakorlatokat mutat meg a projekt tevékenységeiben és eredményeiben részt vevő szervezetek és személyek számára.

A projekt által lefolytatott összes tevékenység elérhető lesz, és OER-ként (nyílt oktatási források) használható fel az érdekelt felek számára. Az önálló tanulás lehetősége a jó kormányzás területén javítja a sportmenedzsmentet, vagy legalábbis bemutatja a sport döntéshozói és adminisztrátorai számára, mit kell még javítani. Helyre kell állítani a sport iránti bizalmat, és ez egy apró lépés annak bemutatására, hogy mi a szervezetek tevékenységi köre, kik hozzák azon belül a döntéseket, hogyan költik el az állami pénzeket, ki felel a szervezeti kérdésekért minden szinten.

A projekt fő célkitűzései a következők:
 • Az európai sportszervezetek jobb sportirányításának javítása helyi, nemzeti és európai szinten;
 • Az európai és nemzeti sportszervezetek nyilvános arcának elemzése, szigorú kritériumok alapján és átlátható módszertan alapján, ugyanazon megközelítést alkalmazva mindegyikre;
 • A tervezett eseményekkel, helyi és nemzeti szinten, rá irányítjuk a figyelmet jó kormányzásra;
 • Felkészíteni és támogatni a következő sportvezetőket, akik hisznek az elvekben és megvalósítják a projekt során megvalósított és bemutatott elveket; „fair play”, átláthatóság, integritás, tisztesség, elkötelezettség az önálló tanulási út értékeit;
 • Ez a projekt megerősíti a politikai döntéshozatal (tanulmányok, adatgyűjtés, felmérések) tényadatait helyi, nemzeti és európai szinten.
 • Növelni a sporttal és a fizikai aktivitással kapcsolatos ismereteket és tudatosságot, megerősíteni a sport és a testmozgás területén aktív intézmények és szervezetek közötti együttműködést, nemcsak a konzorciumon belül, hanem helyi szinten is a partner szervezetek országaiban.
 • A jó kormányzási elvek támogatása a sportban az összes érdekelt fél számára és a jó kormányzás multiplikátorainak létrehozása;
 • A jó kormányzás javítása a sportban az erőforrások könnyed elérésével - önképzés a sport megfelelő kormányzásának témájában.
 • Létrehozni egy innovatív szakemberekből álló hálózatot, amelynek feladata a jó kormányzás a sportban Európa különböző részein, akik nemcsak a projekt ideje alatt, hanem a projekt befejezése után is elkötelezettek lesznek a téma irányában és a jövőben is fejlesztik az egyre növekvő gyűjteményét a jól bevált gyakorlataikkal, ötleteikkel.
 • A tervezett projekttevékenység révén felhívni a figyelmet a sport és a fizikai tevékenységek hozzáadott értékére az egyének személyes, szakmai és társadalmi fejlődésével kapcsolatban.
 • Felhívni a figyelmet a fizikai egészséget javító hatások fontosságára.
 • Növelni a fizikai tevékenységekben és a sportban való részvételt a helyi akciók és események számának növelésével, figyelemfelkeltő tevékenységekkel, és lehetőséget biztosítva az egyének számára, hogy személyesen megtapasztalják a fizikai tevékenység előnyeit.
 • Terjeszteni a partnerség során felhalmozott tudást és szakértelmet, újonnan kifejlesztett eszközöket és bevált gyakorlatokat, hogy ösztönözze és elősegítse a további témákat érintő együttműködéseket és szinergiákat.
 • Megmutatni a különböző területeken tevékenykedő szakembereknek azokat az eszközöket és módszertanokat, amelyeket használhatnak a mindennapi munkájuk során és olyan ötleteket, lehetőségeket adni számukra, amelyeket könnyedén megvalósíthatnak.


Partnerek